Android HaberTelefonXiaomi

Xiaomi Telefonları için EU Uygunluk Beyanı

Xiaomi telefon modellerinin EC Declaration of Conformity (Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı) aşağıda bulabilirsiniz.
Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı Nedir?
Teknik Dosya’nın tüm öğelerinin (dokümantasyon, risk analizleri, ilgili testler, kullanım kılavuzu vs.) tamamlanmasıyla beraber ürünlerin üstüne CE işareti iliştirilir. Ürünün CE’li olduğunu beyan eden ve resmiyete döken ise üreticinin/yetkili temsilcinin imzaladığı “AT Uygunluk Beyanı’dır”.
( EC Declaration of Conformity) Uygunluk Beyanı temelde şu öğeleri barındırmalıdır:
– Beyanı düzenleyen üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi;
– Ürünün tanımı (adı, tipi veya model numarası ve grup veya seri numarası, kaynaklar ve parça numaraları gibi tamamlayıcı bilgiler);
Riayet edilen tüm hükümler;
– Kesin, tam ve açıkça tanımlanmış bir şekilde olmak üzere, atıfta bulunulan standartlar ve öteki normatif dokümanlar (ulusal teknik standartlar ve spesifikasyonlar gibi);
– Mümkünse, sağlanabilecek bütün tamamlayıcı bilgiler(örneğin; tip, cins, kategori, model);
– Beyanın düzenlenme tarihi;
– Yetkili kişinin imzası, unvanı veya eşdeğer bir işareti; ve beyanın sadece üretici veya icabında yetkili temsilcinin sorumluluğunda düzenlendiğini belirten bir ifade.
– AT Uygunluk Beyanında bulunacak öteki yararlı bilgiler uygunluk değerlendirme sürecine dahil olması halinde onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve teknik dosyayı saklayacak olan kişinin adı ve adresidir.

 

 

Tercih Edilenler

Başa dön tuşu